Cases Referenced

  • Cartiera dell'Adda SpA v CEM Ambiente SpA [2014] EUECJ C-42/13
  • Esaprojekt sp zoo v Województwo Łódzkie [2017] EUECJ C-387/14
  • JB Leadbitter & Co v Devon County Council [2009] EWHC 930 (Ch)
  • Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser v Manova [2013] EUECJ C-336/12
  • Natural World Products Ltd v ARC 21 [2007] NIQB 19
  • Partner Apelski Dariusz v Zarząd Oczyszczania Miasta [2016] EUECJ C-324/14
  • SAG ELV Slovensko as & ors v Úrad pre verejné obstarávanie [2012] EUECJ C-599/10
  • Tideland Signal Ltd v Commission of the European Communities [2002] EUECJ T-211/02